Kiemelt híreink
Pályázzon szennyvíz programra
155 milliós támogatás kis települések szennyvíztisztítására!
Mindenben ...
Építőipari Panaszmentes Igazolás
Az igazolással rendelkező vállalkozás az Építkezők Országos Egyesülete pártoló ...
ISO9001 minősítés
DEKRA által - ISO9001 2008 szerint minősített cég ...

Pályázzon szennyvíz programra

2016. február 8.
155 milliós támogatás kis települések szennyvíztisztítására!
Mindenben segítünk!
Egyedi szennyvízkezelési megoldásokat támogató pályázat!

Száma VP6-7.2.1.2-16
A teljes felhívás itt érhető el!

A vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természet közeli szennyvízkezelésének megvalósítására jelent meg a "VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés" című pályázat. A 12 milliárd forint keretösszegű pályázatban, főként az egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése támogatott, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft, a támogatási intenzitás a járási fejlettségi besorolás szerinti, 75-95%-os. A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től lehetséges.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok körében:
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és
- a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van lehetőség.

A főbb támogatható tevékenységek:
1. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
2. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
3. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
4. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
5. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
6. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

A támogatás intenzitása: 75%-tól - 95%-ig terjed.

A maximális támogatási összeg 155 millió forint.

Pályázatok beadására 2016. április 15-től van lehetőség.
A pályázat benyújtásáig kevés idő áll a rendelkezésre, mivel a tervezési folyamatok bizonyos esetekben akár a rendezési tervet is érinthetik,ha nincs TSZP azt el kell készíttetni majd megküldeni véleményezésre a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságához és a Környezetvédelmi Hivatalhoz,pályázatot kell írni stb. Bár a pályázat elvileg 2018 ig nyitva lesz de a kérdéses, hogy a keret a sok pályázó miatt meddig lesz elegendő.Ezért kritikus és fontos a beruházás mielőbbi előkészítése.

Kérdés, érdeklődés esetén keressen elérhetőségeink bármelyikén:
www.esovizgyujtes.hu/Kapcsolat