Komplett megoldásokat kínálunk a kisipari és háztartási szennyvizek kezelésére, tárolására minden körülmény között. Legyen az egy parkoló iszap és olajfogója vagy egy egész panzió szennyvízkezelése, vagy éppen nagyobb konyhák zsírfogója. Víz elfolyik ugyan, de hogyan és hova – minden kérdésre kínálunk megoldást!

Megnézem a tartályokat!

Csatornázás hiánya esetén több lehetőség nyílik a háztartási szennyvíz elhelyezésére, kezelésére.
Alapvető esetben most már a szennyvíztisztító kisberendezések vagy szennyvízelhelyező kislétesítmények élveznek létjogosultságot. Véglegesen csatornázatlan területeken ezek a leggazdaságosabb megoldások. A néhány éves működtetésük is költséghatékonyabban megoldható így, mint a zárt tartályok állandó szippantatásával – azaz tengelyen történő elszállítással. Olcsóbb a fenntartásuk, környezetbarát megoldások valamint kivitelezésük az előre gyártott, elemes rendszerekkel már olcsóbb is, mint a vasbeton, monstrum szerkezetek vagy zárt tartályok megvalósítása.

Bizonyos feltételek alapján (környezetvédelmi előírások, extrém talajvíz esetén, gazdasági épületnek történő feltüntetés – alias nyaraló) viszont csak zárt szennyvíztároló tartály telepíthető, erre is kínálunk profi megoldásokat!

Háztartási szennyvizek kezelése:

  • Zárt szennyvíztartályok » akár talajvíz esetén is

  • Szennyvíztisztító kisberendezések » maximális tisztítás

Kisberendezések alatt értjük azokat - a jellemzően a nagy „mesterséges” szennyvíztelepek mintájára készült - gépesített, automatizált és általában előre gyártott „zsebtelepeket”. Elektromos áram felhasználásával működtethetők…

Cégünk CE minősítésű Otto Graf Gmbh németországi berendezéseit forgalmazza (SBR rendszerű).

  • Szennyvízelhelyező kislétesítmény – gravitációs rendszerek » tisztítás energia bevitel nélkül!

1. Oldómedence vagy előülepítő (2-3kamrás)

2. Szikkasztó mező – szivárogtató akna

3. esetleges utókezelő egység

2010. júniusától a 2000LE alatti településeken csak CE jelöléssel ellátott vagy EN12566/3 megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező szennyvíztisztítókat lehet elhelyezni. Könnyítés, hogy már nem kell vízjogi engedély, hanem elég a helyi jegyzőtől hozzájárulást kérni a berendezések beépítéséhez.